ประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงพยาบาล

ประกาศทั่วไป / รับสมัครงาน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-338 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดบริหารงานทั่วไป / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศมาตรฐาน ITA

หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-337 (กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดทันตกรรม / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรม

หน่วยงาน : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-116 (กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-107 (กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

ประกาศหมวดเทคนิคการแพทย์ / เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคการแพทย์

หน่วยงาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด
โทรศัพท์ : 055-481018-107 (กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด)
รายละเอียด : ดูทั้งหมด

แอพพลิเคชั่น

กิจกรรมน่าสนใจ

คป.สอ. น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมวลภาพกิจกรรม "WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE" 03-11-2562

คป.สอ. น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "ไทน้ำปาด ชวนออกกำลังกาย ตำบลแสนตอ"

กิจกรรม "จิตอาสา" เนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" 23 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

กิจกรรมจวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" 23 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

กิจกรรมจิตอาสา 18 ตค.62 ม.1 บ้านฝาย อ.น้ำปาด.

กิจกรรม "จิตอาสา" เนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙" 13 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙" 13 ตุลาคม 2562 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.

โรงพยาบาลน้ำปาดได้รับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท จาก คุณชัยวัฒน์ สุวรรณภักดี และครอบครัว เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำดีถวายในหลวง โรงพยาบาลน้ำปาดจัดกรรมให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม "ทำดีถวายในหลวง" ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงพยาบาลน้ำปาด

เว็บ LINK
เว็บ LINK เครือข่ายสาธารณสุข
บริการออนไลน์