ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ม.ค.2564 4 ม.ค.2564 - 30 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 30 ธ.ค.2563 30 ธ.ค.2563 - 30 ม.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 8/2563 28 ธ.ค.2563 28 ธ.ค.2563 - 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่งคือพนักงานช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยทันตแพทย์ 18 ธ.ค.2563 18 ธ.ค.2563 - 25 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 27 พ.ย.2563 27 พ.ย.2563 - 15 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ย.2563 18 พ.ย.2563 - 25 พ.ย.2563
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย.2563 10 พ.ย.2563 - 19 พ.ย.2563