ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์(ขายปลีก)

12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (ชูมิตร ๑๙๖๗ จำกัด)

12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาจง จำนวน 4 รายการ (โพสเฮลแคร์ จำกัด)

12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ (S.D. Tantavade(1988) CO.,LTD)

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ (SDS Kerr Co.,Ltd)

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (DKSH)

28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562 - 3 ก.ค.2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ(Drive Dental Incorporation CO.,LTD)

27 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562 - 2 ก.ค.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ(Dentocrown,Aquim 3D Putty Standard)

17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย.2562
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม-เภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๑๖.๓๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/01/2561 05/01/2561 - 11/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

05/01/2561 05/01/2561 - 11/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

05/01/2561 05/01/2561 - 11/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๒๕.๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/01/2561 05/01/2561 - 11/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๑๖.๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/2561 22/02/2561 - 28/02/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันกรรม (๔๒.๑๕.๒๕.๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/01/2561 04/01/2561 - 10/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๒๕.๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/01/2561 04/01/2561 - 10/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๑๖.๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/01/2561 03/01/2561 - 09/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๒๕.๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/01/2561 03/01/2561 - 09/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (๔๒.๑๕.๒๕.๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/01/2561 05/01/2561 - 11/01/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำฟันเทียมแบบถอดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/2561 22/02/2561 - 28/02/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำฟันเทียมชนิดติดแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง

15/02/2561 15/02/2561 - 21/02/2561