การบันทึกข้อมูลใบส่งตัว กรณีผู้ป่วย Refer

ปัญหาที่พบ : กรณีบันทึกส่งตัวในระบบ BMS-HOSxP XE แล้วสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Thai Refer ได้เลยหรือไม่เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องคีย์ 2 ระบบงาน

วิธีแก้ไข     : การบันทึกส่งตัวให้กรอกข้อมูลการส่งตัวในระบบ HosXP พร้อมกับกดออกเลข Refer ในโปรแกรม HosXP (เนื่องจากเมื่อแต่ก่อนมีการออกเลขส่งตัวแยกจุดหลายบริเวณ ทำให้มัเลขที่ส่งตัวหลายรูปแบบ แต่ปัจจุบันเลขส่งตัวจะออกที่จุดเดียวทั้งระบบ โดยโปรแกรม HosXP ส่วนการออกใบส่งตัว ถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปให้ใช้ใบสีชมพูตามเดิม แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Thai Refer ด้วย และใช้ใบส่งตัวที่ print ออกจากโปรแกรม Thai Refer