การคีย์สั่ง LAB กรณีคนไข้นัด

ปัญหาที่พบ : ผู้ป่วยนัดมาเจาะ LAB ไม่มีการสั่ง LAB ไว้แต่ใช้วิธีการให้ห้อง LAB บันทึกรายการสั่ง LAB โดยดูจากใบนัดว่ามาเจาะอะไรบ้าง ซึ่งพบข้อผิดพลาดคือ Lab ไม่ตรง Visit และ ห้อง LAB รับภาระงานเพิ่มขึ้น

วิธีแก้ไข     : ระบบงาน HOSxP XE สามารถนัดหมายผู้ป่วยและคีย์รายการ lab ล่วงหน้าได้ในระบบเมื่อถึงวันนัดหมายสามารถทำการยืนยันรับรายการเพื่อให้รายการ lab ล่วงหน้ามี order สั่งไปที่ห้องชันสูตรได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------