ผลงานวิชาการ CQI โรงพยาบาลน้ำปาด

ผลงานวิชาการ CQI โรงพยาบาลน้ำปาด  2560

   ชื่อผลงาน  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร

 ดาวน์โหลด

  1. การป้องกันภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด  งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล   
 

2. การพัฒนาระบบการให้บริการประเมินความสามารถด้านสติปัญญา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 
 

3. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลน้ำปาด

คลินิกดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลน้ำปาด  
 

4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด(Asthma)

งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลน้ำปาด  
 

5. พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล (ยาขมที่ยังกินประจำ)

งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน้ำปาด  
 

6. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

ทีมสหวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin โรงพยาบาลน้ำปาด   
 

7. กว่าจะถึงวันนี้ วันที่กลับมาเดินได้

 ทีมเยี่ยมบ้าน  โรงพยาบาลน้ำปาด   จ.  อุตรดิตถ์  
 

8. ตำบลแสนตอจัดการสุขภาพดี  วิถีชีวิตยั่งยืน คืนความสุขสู่ชุมชน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลน้ำปาด

 
 

9. อบสมุนไพรไล่หวัด คัดจมูก

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด

 
 

10. ชีวิตสดใสจากลมหายใจผ่านกระจก

งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลน้ำปาด  อ.น้ำปาด 

 

 

ผลงานวิชาการ CQI โรงพยาบาลน้ำปาด  2559  

   ชื่อผลงาน  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร

 ดาวน์โหลด

   1. การพัฒนาระบบการคืนยาให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด  
 

 2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลน้ำปาด 

 
 

 3. กล่องยาสเต็บโตไคเนส( Steptokinase )“ สะดวก พร้อมใช้ เข้าใจง่าย ”

โรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด

 
 

 4. ถุงมือเก็บสายเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า( EKG )

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาด

 
 

 5. ถุงมือวิเศษช่วยลดปวดคัดตึงเต้านม

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 

 6. สีสันห้องฟัน (แถบสีบอกวันหมดอายุ)

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด

 
 

 7. พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน้ำปาด

 
 

 8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลน้ำปาด

 
 

 9. การพัฒนาระบบลดเสี่ยง ลดวิกฤติ  พิชิตความรุนแรงจากภาวะเลือดออกผิดปกติ

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด   

 

ผลงานวิชาการ CQI โรงพยาบาลน้ำปาด  2558  

   ชื่อผลงาน  ชื่อและที่อยู่ขององค์กร

 ดาวน์โหลด

   1. ความจริงที่ไม่ต้องฝัน ” ของผู้ป่วยโรคหืด งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลน้ำปาด   
 

2. หมู่บ้านห้วยแมงเฮา(เรา) รักและรักษ์ฟัน

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด 

 

 

ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลน้ำปาด
อัพเดทเมื่อ : 30 มี.ค. 2561  11.30 น.