พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 1970
 

ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ปีงบประมาณ 2564

20 ม.ค.2564

20 ม.ค.2564 - 30 ก.ย.2564

 

แจ้งรายการวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

6 พ.ย.2563

6 พ.ย.2563 - 30 ก.ย.2564