ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก (Automate Chemistry Chemistry Analyzer) 23/12/2562 23/12/2562 - 23/01/2562
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2561 26/09/2561 - 02/10/2561
 

เเผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน้ำปาด ปีงบประมาณ 2562

19/09/2561 19/09/2561 - 31/09/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ma แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดานจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ซองซิปใสขนาด ๙*๑๓ cm จำนวน ๕๐ กิโลกรัม 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาด ๘*๖ cm พิมพ์สี ๑๐๐๐ ด้วง/ม้วน 

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่(Pulse oxymeter) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(acetylcysteine ๑๐๐ mg/๕ g granules for oral solution, ๕ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙-๙๖๒๖๗๐)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(็Hyoscine-N-butylbromide ๑๐ mg จำนวน ๔๐ กล่องเล็ก

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Pioglitazone ๓๐ mg จำนวน ๔๐๐ กล่อง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Berodual solution ๒๐ ml Ipratropium bromide ๒๕๐ mcg+Fenoterol hydrobromide ๕๐๐ mcg จำนวน ๒๐๐ ขวด

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(Simvastrtin ๑๐ mg จำนวน ๒๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Digoxin ๐.๒๕ mg/ml ๒ ml จำนวน ๔๐ vial)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Rabies vaccine จำนวน ๓๐๐ Unit dose)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Ferfolic-Star(สูตร F.B.C) จำนวน ๑๕๐ กระปุก)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง(Simvatatin ๒๐ mg จำนวน ๓๐๐ กล่อง)

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา กระดาษ EKG รุ่น E ๗๐ จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

14/06/2561 14/06/2561 - 24/06/2561