ชื่อเรื่อง

วันที่ลงประกาศ ระยะเวลาเผยแพร่
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)โรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่งพนักงานธุรการและพนักงานขัยรถยนต์ 11 ส.ค.2565 11 ส.ค.2565 - 30 ก.ย.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ พนักงานขับรถยนต์ 8 ส.ค.2565 8 ส.ค.2565 - 8 ก.ย.2565
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)โรงพยาบาลน้ำปาด(พนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์) 22 ก.ค.2565 22 ก.ค.2565 - 5 ส.ค.2565
  ประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลน้ำปาด 27 มิ.ย.2565 27 มิ.ย.2565 - 30 ก.ย.2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 17 มิ.ย.2565 17 มิ.ย.2565 - 20 มิ.ย.2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 16 มิ.ย.2565 16 มิ.ย.2565 - 20 มิ.ย.2565
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 8 มิ.ย.2565 8 มิ.ย.2565 - 8 ก.ค.2565
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 พ.ค.2565 11 พ.ค.2565 - 30 ก.ย.2565
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 14 ก.พ.2565 14 ก.พ.2565 - 30 ต.ค.2565
  ประกาศสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 31 ม.ค.2565 31 ม.ค 2565 - 30 ต.ค.2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 24 ม.ค.2565 24 ม.ค.2565 - 24 ก.พ.2565
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 29 ธ.ค.2564 29 ธ.ค.2564 - 30 ก.ย.2565
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลน้ำปาด 27 ธ.ค.2564 27 ธ.ค.2564 - 27 ม.ค.2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 24 ธ.ค.2564 24 ธ.ค.2564 - 24 ม.ค.2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 23 ธ.ค. 2564 23 ธ.ค. 2564 - 23 ม.ค. 2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ธ.ค.2564 21 ธ.ค.2564 - 21 ธ.ค.2565
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลขึ้นบัญฃีเพื่อรอบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล 20 ธ.ค.2564 20 ธ.ค.2564 - 20 ม.ค.2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 ธ.ค.2564 20 ธ.ค.2564 - 30 ม.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน-รายเดือน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพ) 27 ก.ย.2564 27 ก.ย.2564 - 27 ต.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน)ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 4/2564 22 ก.ย.2564 22 ก.ย.2564 - 24 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพบำบัด) 15 ก.ย.2564 15 ก.ย.2564 - 15 ต.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ(รายเดือน)และ(รายวัน) ตำแหน่ง จพ.พัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเก็บเอกสาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กายภาพ) 26 ส.ค.2564 26 ส.ค.2564 - 26 ก.ย.2564
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 30 มิ.ย.2564 30 มิ.ย.2564 - 30 ก.ค.2564
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ 21 มิ.ย.2564 21 มิ.ย.2564 - 21 ก.ค.2564
  ประกาศโรงพยาบาลน้ำปาด ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 1 มิ.ย.2564 1 มิ.ย.2564 - 30 มิ.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 29 เม.ย.2564 29 เม.ย.2564 - 30 พ.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง "พนักงานการเงินและบัญชี" 27 เม.ย.2564 27 เม.ย.2564 - 30 พ.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 20 เม.ย.2564 20 เม.ย.2564 - 31 พ.ค.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 เม.ย.2564 5 เม.ย.2564 - 30 เม.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 24 มี.ค.2564 24 มี.ค.2564 - 30 มี.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) 17 มี.ค.64 - 23 มี.ค.64 17 มี.ค.2564 17 มี.ค.2564 - 23 มี.ค.2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 16 ก.พ.2564 16 ก.พ.2564 - 30 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์ 4 ก.พ.2564 4 ก.พ.2564 - 28 ก.พ.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์ 1 ก.พ.2564 1 ก.พ.2564 - 28 ก.พ.2564
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 29 ม.ค.2564 29 ม.ค.2564 - 5 ก.พ.2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ 25 ม.ค.2564 25 ม.ค.2564 - 29 ม.ค.2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) จำนวน 1 ตำแหน่งคือ นักเทคนิคการแพทย์ 18 ม.ค.2564 18 ม.ค.2564 - 25 ม.ค.2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 4 ม.ค.2564 4 ม.ค.2564 - 30 ก.ย.2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 30 ธ.ค.2563 30 ธ.ค.2563 - 30 ม.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลน้ำปาด ครั้งที่ 8/2563 28 ธ.ค.2563 28 ธ.ค.2563 - 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่งคือพนักงานช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยทันตแพทย์ 18 ธ.ค.2563 18 ธ.ค.2563 - 25 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 27 พ.ย.2563 27 พ.ย.2563 - 15 ธ.ค.2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ย.2563 18 พ.ย.2563 - 25 พ.ย.2563
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย.2563 10 พ.ย.2563 - 19 พ.ย.2563